Historie


1989:

Založení podniku Unichem, d. o. o., jako prvního soukromého podniku pro výrobu výrobků pro zahradu a dům.


1990–1995:

BiotollRozšíření výrobního programu z jednoho výrobku – Biotoll deratizační lepidlo – o insekticidy k hubení hmyzu a přípravky k ochraně rostlin před nemocemi a škůdci Vivera.

Rychlý vývoj výrobního programu pro deratizaci a dezinsekci v rámci obchodních značek Biotoll, Ratibrom a Glodacid a výživu a ochranu rostlin Vivera, Plantella a Bioplant.


1995 –1998:

Intenzivní růst podniku, důsledkem kterého se podnik zařadil mezi prvních deset kandidátů na slovinskou gazelu pro nejrychleji rostoucí podnik.

Dosažena je pozice jednoho ze tří předních podniků ve své kategorii, rozšíření výrobků v rámci obchodních značek Biotoll, Ratimor, Glodacid, Plantella, Bioplant, Vivera. Posílení vývoje ekologických výrobků Bioplant a organických hnojiv (Biogrena).


1999:

UnichemRozsah obchodování, rozšíření výrobního programu, vývozní aktivity a počet zaměstnanců si vyžádalo plánování a přestěhování do nové, větší lokality. Veškeré výrobní, skladové a ostatní hospodářské prostory jsme přestěhovali z několika lokalit v Lublani a okolí do nové, větší lokality v Sinji Gorici, ve Vrhnice, kde působíme dodnes.


2000:

Snaha o vývoz a lepší činnost na jednotlivých trzích a dlouhodobé cíle růstu podniku vyžadovali celkovou modernizaci obchodních značek, organizování poboček na vybraných trzích a přípravu strategií přenosu obchodování na zvolené trhy. Rozhodli jsme se pro postupné zakládání poboček v Chorvatsku, České republice, Polsku a Maďarsku a intenzivní práci s výhradními distributory na trzích bývalé Jugoslávie. Tím se již v tomto roce zvýšil podíl vývozu v celkovém prodeji podniku.


2001:

Plantella

Přeměna obchodní značky Plantella, rozšíření programu Organik o nová organická hnojiva a programu Plantella o speciální zeminy. Prezentace nového dizajnu na všech trzích našeho obchodování.

Založení pobočky v Chorvatsku UNICHEM AGRO, d. o. o., a zahájení veškerých aktivit pro podporu prodeje na tomto trhu.


2002:

Přeměna obchodní značky Bioplant na řadu výrobků pro ekologické zahradkářství Bio Plantella a rozšíření programu pro přírodní ochranu rostlin (Prima, Aktiv, Arion) o organická hnojiva (Humin, Topgreen, Vita).

Biotoll hmyzObnovení obchodní značky Biotoll novou hravou podobou zobrazující škodlivý hmyz.

Založení pobočky v Polsku UNICHEM POLSKA sp., z o. o., a zahájení veškerých aktivit pro podporu prodeje na tomto trhu.

Bio Plantella• Ekologická snaha odborníků Unichemu byla korunována také veřejným uznáním Ekologického rozvojového fondu Slovinské republiky, který vyhlásil skupinu životnímu prostředí neškodných výrobků pro výživu a ochranu rostlin Bio Plantella 'ekologicky šetrným výrobkem 2002'.


 

2003:

Založení pobočky v České republice UNICHEM AGRO CZ, s. r. o., a zahájení veškerých aktivit pro podporu prodeje na tomto trhu.


 

2004:

Plantella Kvet a ListUvedení na trh nejpřitažlivějších výrobků pro balkónové a pokojové rostliny Plantella Květ a Plantella List, které svým složením s přidanou organickou složkou, představují jedinečnost výrobků na trhu a společně s pětisložkovou zeminou vysoké kvality pro balkónové květiny Plantella Balkonia zajišťují nejvyšší účinnost a tím spokojenost zákazníků.


2005:

Doplněna je řada ekologických výrobků Plantella Zahrada o přírodní tekuté hnojivo na bázi mořských řas.

Založení pobočky v Maďarsku Unichem Gaia KFT a zahájení veškerých aktivit pro podporu prodeje na tomto trhu.


2006:

Rychlý růst, vývozní trhy, velmi bohatý hobby program a program pro profesionální zákazníky vyžadují přesnou strategii, kterou jsme v tomto roce uvedli v nejdůležitějším strategickém dokumentu podniku, 'Akční strategie vývoje podniku pro období 2006–2010'. Každým rokem jí obnovíme, zvážíme a doplníme aktivitami k dosahování vytýčených cílů a stanovíme projekty, které nás k nim vedou. Letos jsme již naplánovali strategii vývoje na období 2011–2015.

Plantella pro travyUvedení na trh nové řady semen pro trávníky v rámci obchodní značky Plantella.


2007:

Uvedení na trh nové obchodní značky Effect – nová obchodní značka v oblasti insekticidů, představující kompletní a účinnou ochranu před veškerými druhy hmyzu (létající i lezoucí hmyz), nabízí širokou škálu výrobků – 15 výrobků proti veškerým insektům v různých formách (rozprašovač, sprej, návnada, posyp, koncentrát …) pro různé prostředí a podmínky, určených všem spotřebitelům, uživatelům šetrným k životnímu prostředí a některé výrobky, které konkurence nemá (Faracid – prostředek na hubení mravenců - faraónů, přírodní posyp proti mravencům, přírodní feromonové návnady, přípravek proti vosám a sršňům …). Rozsáhlá reklamní a promoční aktivita k zviditelnění obchodní značky.

Zavedení a nadstavba celkového informačního systému pro Slovinsko a dceřiné podniky SAP.


2008:

Výstavba nového distribučního a výrobního střediska v Logatci, vysokoregálové skladování, 5.000 m2, pro 4.000 palet, zcela elektronicky řízeno.

Uvedení na trh nové řady rodenticidů Effect Rodent, na bázi aktivní látky difenacum, která je šetrnější pro životní prostředí.


2009:

Uvedení na trh nové řady výrobků Plantella Formula 365 pro inteligentní hnojení, pouze jednou ročně, zakládající se na zcela nové nejmodernější technologii, která je výsledkem vlastního vývoje podniku.

Založení pobočky na Slovensku UNICHEM SLOVAKIA, s. r. o a zahájení veškerých aktivit pro podporu prodeje na tomto trhu.


2010:

Plantella Tabs, nové a jedinečné hnojivo ve formě šumivé tablety – nová technologie budoucnosti ovlivňující směrnice vývoje v oblasti zahrádkářství, patří také mezi výrobky, které neohrožují zdraví spotřebitele a usnadňují mu práci s rostlinami.

 


2011:

Cena za nejlepší zahrádkářský výrobek roku ve Finsku za hnojivo ve formě šumivé tablety Plantella Tabs.

Měkká návnada Ratimor získá cenu za nejlepší rodenticid v Polsku.

Ratimor
 

 

 

 

 

 


2022:

Unichem mezi 5 nejlepšími vývozci a s oceněním za ESG 
Je pro nás mimořádnou ctí, že jsme byli na 9. konferenci vývozců v Brdu u Kranje vyhodnoceni jako jeden z pěti nejlepších slovinských vývozců roku, obdrželi jsme také čestné uznání za aktivní působení v oblasti ESG (životní prostředí, společnost, řízení). 

Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Effect Protect

Ochrana proti komárům a klíšťatům

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.