Kvalita je naším vodítkem

V souladu se získanými standardy SIST ISO 9001:2000 a ISO 14001 se řídíme pravidlem neustálého zlepšování naší činnosti, čímž zajišťujeme spotřebitelům a obchodním partnerům stále kvalitnější výrobky vyrobené během kontrolovaných procesů, u kterých snižujeme vliv na životní prostředí, zvláště zmenšováním množství vzniklých odpadů.

Působíme v souladu s legislativou a máme potřebnou kontrolu výroby, skladování a distribuce výrobků.

Certifikační orgán podniku TUV SÜD Management Service Gmbh vydal certifikát pro 'vývoj, výrobu a prodej výrobků pro výživu a ochranu rostlin a výrobků k ochraně životního prostředí', který podnik Unichem použil a zavedl jako systém řízení kvality a péče o životní prostředí. Na základě posouzení a zprávy čís. 70044039 je potvrzeno, že jsou požadavky standardů ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 2004 splněny. Platnost certifikátů pravidelně obnovujeme.

Na všech úrovních usilujeme o navázání dlouhodobých vztahů – s konečnými spotřebiteli, obchodními partnery a zaměstnanci. Politikou našeho podniku je péče o naše výrobky počínaje vývojem a výrobou až k úspěšnému a účinnému použití. To se nám daří uskutečňovat pečlivě plánovaným prodejem pomocí sítě obchodníků do obchodů se spotřebním zbožím a specializovaných obchodů pro zahradu a dům.

Prodejem výrobku ale naše práce ještě nekončí. Spotřebitelům nabízíme celou řadu poprodejních služeb, pomocí a vzdělávání.

Část prostředků neustále investujeme do nových výrobních technologií zajišťujících kvalitu, potřebné výrobní kapacity a ještě větší péči o životní prostředí. Jedním z vytýčených cílů je k životnímu prostředí šetrný rozvoj výrobků probíhající již dvě desetiletí.

Průběžně sledujeme směrnice v naší oblasti činnosti a pomocí odborníků které zaměstnáváme, úspěšně prezentujeme novinky spotřebitelům. Neustále zvyšujeme úroveň znalostí zaměstnanců v podniku formou interního a externího vzdělávání, které dopomůže ke zlepšování naší činnosti.

Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Effect Protect

Ochrana proti komárům a klíšťatům

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.