Unichem mezi 5 nejlepšími vývozci a s oceněním za ESG

Je pro nás mimořádnou ctí, že jsme byli na 9. konferenci vývozců v Brdu u Kranje vyhodnoceni jako jeden z pěti nejlepších slovinských vývozců roku, obdrželi jsme také čestné uznání za aktivní působení v oblasti ESG (životní prostředí, společnost, řízení).

 

Foto: Jure Makovec, Finance.

 

V Brdu u Kranje v pátek 16. září se na 9. konferenci vývozců představilo 5 vybraných slovinských vývozců, z nichž byl vybrán i vítěz. Bylo předáno také čestné uznání za aktivní působení ve směru ESG (environmental social governance = životní prostředí, společnost a řízení). 

Vývozcem roku 2022 je Fotona, dalšími nejlepšími slovinskými vývozci v letošním roce pak jsou: Unichem, Avantpack, Iskra a Ledinek Engineering. 

Držitelem čestného uznání za ESG je společnost Unichem

Unichem je letos mezi 5 nejlepšími vývozci

Foto: Jure Makovec, Finance.


Odborná komise pětici nejlepších vývozců v roce 2022 vybírala na základě finanční a kvalitativní analýzy slovinských vývozců v uplynulých letech. Důležitá byla i stanovená strategie vystupování, rozpracované investice a plány a tím i zajištěná udržitelnost podnikání v zahraničí v nadcházejících letech.  
Vývozci společnosti Unichem komisi nadchli skutečností, že v 61 zemích, do kterých vyvážejí, úspěšně vystupují se svými obchodními značkami. Právě díky tomu jsme vývozem produktů, které jsou většinou plodem vlastního rozvoje, v letošním roce vytvořili 74 procent všech prodejů. Tím jsme ve společnosti Unichem umožnili příliv financí ze zahraničí do Slovinska a tím jsme významně přispívali i k hospodářskému úspěchu našeho státu. 
Coby konkurenční výhodu komise ocenila také marketingové aktivity, vzdělávání a technickou spolupráci se zákazníky a servis pro naše zákazníky obecně. Přesvědčilo ji i úspěšné zavedení modelu prodeje Unichemu ze Slovinska do dceřiných společností, které kromě prodeje zahrnuje i marketingovou podporu na prodejnách, získávání partnerů v zahraničí pomocí prodejních aktivit a účast na specializovaných veletrzích.

Získali jsme čestné uznání za svůj přínos ESG (životní prostředí, společnost, řízení)

V Unichemu si uvědomujeme, že jak na úspěch podnikání, tak i na finanční úspěchy má čím dál větší vliv celkový přínos firmy pro společnost. Víme, že je to jeden z klíčových faktorů spokojenosti i pro naše zákazníky a uživatele, kteří si dělají čím dál větší starosti o životní prostředí a na základě fungování firmy a očekávání v souvislosti s ESG se také rozhodují o nákupu. 
Proto jsme navzdory aktivnímu (a úspěšnému) boji s mnoha krátkodobými výzvami v průběhu podnikání, jako jsou vysoká inflace, potíže v dodavatelských řetězcích, zvyšování pravděpodobnosti recese, nepředvídatelný trh pracovní síly…, vždy fungovali v souladu s našimi hodnotami: PÉČE O PŘÍRODU / UDRŽITELNOST. Aktivní dodržování stanovených cílů a strategií ESG pak mělo pozitivní vliv na věrnost zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů a tím jsme ještě vylepšili svou konkurenční pozici.  
Naše snaha, fungování a vykonaná práce nezůstaly bez povšimnutí. Letos jsme získali certifikát pro společensky zodpovědnou firmu, a také čestné uznání za ESG a udržitelné fungování. 
 

Foto: Jure Makovec, Finance.


Obojí poukazuje na vysokou úroveň uvědomování si významu ESG navzdory inflačním tlakům a turbulenci podnikatelského prostředí. Zároveň také na to, že jsme zvolili správný směr ve stanovování trendů a strategií ESG, kterými se aktivně řídíme a kombinujeme je s podnikáním a novými tržními příležitostmi, očekáváním zákazníků, partnerů a všech zaměstnanců.

Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Effect Protect

Ochrana proti komárům a klíšťatům

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.