Pelety

 • Print

Pelety - difenacoum

Účinný rodenticid proti myším a potkanům, který obsahuje nejméně toxickou aktivní látku a hlodavce kvůli přítomnosti směsi obilí velmi láká.

Přednosti:

 • Pro hlodavce mimořádně chutné kvůli velkému podílu obilí
 • Zvláště vhodné na použití v suchých vnitřních prostorách a hospodářských staveních
 • Velká účinnost kvůli zpožděnému působení
 • Obsahuje návnadu Bitrex, proto je pro to člověka a domácí zvířata příjemná návnada
 • Vhodná také pro amatérské tak pro profesionální použití

Opis

Effect Rodent Pelety jsou rodenticid, který je mimořádně lákavý pro domácí myši a černé a šedé potkany.

Kvůli vysokému obsahu směsi obilí je zvláště účinný v suchých prostorách, hospodářských staveních, kde myši a potkani nemají k dispozici potravu. Zpožděné působení pelet umožňuje, aby větší počet škůdců už polkl rodenticid, nejdříve uhynou první myši, nebo potkani, a tak neznechutí ostatním od pojídání pelet.

Návody na použití:

Effect Rodent pelety používáme jako rodenticid ve skladech se zemědělskými výrobky (ve kterých není látka ve volném stavu), uvnitř farem na pěstování skotu a ve skladech potravin na hubení:

 • domácí myši (Mus musculus) v množství 30 g bloků na 2-5 m s umísťováním v hromádkách (v případě menší populace myší můžeme hromádku rozdělit) na zakrytých místech, v blízkosti hnízda, nebo na místa, kde se pohybují.
 • černé potkany (Rattus rattus) a šedé potkany (Rattus norvegicus) v množství od 180 g na 5-10 m s umísťováním v hromádkách (v případě menší populace potkanů můžeme hromádku rozdělit) na zakrytých místech, v blízkosti hnízda, nebo na místa, kde se pohybují.

Effect rodent pelety líčíme na místech, kde se pohybují myši a potkani, a v prostorách, kde se zdržují také lidé a jiná zvířata je zakryjeme. Použitou návnadu je nutno nahradit a postarat se, aby ji měli hlodavci k dispozici po celou dobu minimálně 15 dní pro myši a 10 dní pro potkany, dokud myši a potkani zcela nevyhynou. Uhynulá zvířata odstraníme. Při používání musíme zabránit znečištění zdrojů vody tak, že návnady klademe minimálně 20 metrů stranou. Návnadu používáme v souladu s návodem na použití. Návnady nesmí být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům.

 

Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen na skladování potravin, nápojů a krmení pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před teplem, světlem a vlhostí.

 

Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Musí se zacházet v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.

KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA SAMOTNÉM BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

Kalendář využití:

 1. LED
 2. ÚNO
 3. BŘE
 4. DUB
 5. MAY
 6. JUN
 7. JUL
 8. AUG
 9. SEP
 10. OCT
 11. NOV
 12. DEC
Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!