Parafinové bloky

 • Print

Ratimor parafínové bloky

K okamžitému použití připravené extrudované parafínové bloky s mnoha hranami, které hlodavcům umožňují hlodání.

Hlavní výhody:

 • Rodenticidních nástrah, které jsou odolné vůči vlhku a různým vlivům prostředí, proto jsou mimořádně účinné v náročném, vlhkém prostředí, jako jsou kanalizační šachty.
 • Díky svému tvaru a formulaci jsou odolné i vůči mechanickému poškození
 • Vysoká odolnost je řadí k nejoblíbenějším nástrahám mezi profesionálními pracovníky deratizačních

Popis:
Obsahují konzervační prostředek, který zabraňuje vzniku plísně a chrání nástrahu před bakteriemi a houbami. Zaručují mimořádnou účinnost,i když byly vystaveny vlhku, podmínkám v kanalizaci nebo místům s vysokými teplotami.

Parafínové bloky Ratimor jsou přitažlivé pro potkany a myši. Uprostřed mají otvor, který umožňuje pevnou instalaci nebo jsou vybaveny speciálním drátkem k instalaci do kanalizace.

Účinné látky:

 • Brodifacoum
 • Bromadiolone
 • Difenacoum
 • Monitoring – bez účinné látky

Použití:
Umístěte nástrahu na místo, které vykazuje známky přítomnosti hlodavců (jako jsou čerstvé výkaly), dovnitř nebo poblíž hnízd a nor, cestiček a míst krmení hlodavců. Umístěte nástrahy po celé zasažené oblasti. Obecně je daleko efektivnější použít větší množství malých nástrah než menší množství větších nástrah. Větší nástrahy navíc představují riziko pro zvěř či jiná zvířata, pro která nejsou určeny.

Pokud nástrahy používáte v kanalizaci, měly by být umístěny na takové místo, kde budou chráněny před vyplavením či přemístěním.

Nástrahy musí být bezpečně uloženy takovým způsobem, který minimalizuje riziko pozření jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, tak nástrahu zajistěte, aby nemohla být odnesena.

Zabraňte přístupu dětí, ptáků a jiných zvířat, pro které nástraha není určena (zejména psů, koček, prasat a drůbeže), k nástraze.

Bromadiolon / Difenacoum:

 • myši: :až 40 g nástrahy na 2 - 5 m
 • krysy: až 200 g nástrahy na 5 - 10 m (několikanásobné požití)

Brodifacoum:

 • myši: 10 - 20 g nástrahy na 2 - 5 m
 • krysy: 10 - 60 g nástrahy na 5 - 10 m (jednorázové požití)

Dostupné velikosti a možnosti návnady:

 • v rozmezí od 5 g do 200 g
 • s hákem nebo bez háku
 • drát pro polohování - 100 ga 200 g

Balení a přepravní obal:

 • vědro: 3 kg, 5 kg, 10 kg
 • kartonová přepravná krabica: 10 kg, 25 kg

Skladování:
Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu uzavřenou a mimo dosah přímého slunečního záření. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků, domácích mazlíčků a hospodářských zvířat.

Likvidace:
Po zásahu odstraňte všechny nástrahy a zlikvidujte je v souladu s místně platnými předpisy. Uhynulé hlodavce a návnadu nalezenou mimo deratizační staničky odstraňte pomocí ochranných rukavic. Pro informaci ohledně likvidace kontaktujte příslušný Odbor životního prostředí. Tento materiál i nádoba, kde se nachází, je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 1. LED
 2. ÚNO
 3. BŘE
 4. DUB
 5. MAY
 6. JUN
 7. JUL
 8. AUG
 9. SEP
 10. OCT
 11. NOV
 12. DEC
Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Effect Protect

Ochrana proti komárům a klíšťatům

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.