I-bite, nejúčinnější rodenticid

 • Print

I-bite

Nejúčinnější rodenticid proti myším a potkanům s revolučním složením a vyváženým složením s mimořádně širokým spektrem možného použití.

Přednosti:

 • Velká účinnost kvůli zpožděnému působení
 • Mnohoúhelná forma znamená hodně možností na hryzání
 • Velmi stálý také při vysoké vlhkosti
 • Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení
 • PPřidaný Bitrex (vábnička)
 • Nové složení umožňuje stálost také při mimořádně nízkých a vysokých teplotách (pod 30°C a nad 150°C)
 • Patent č. P201000310
 • Otvor v návnadě umožňuje více možností použití
 • Přidané atraktanty lákají hlodavce

Popis:

Nejchutnější rodenticid, s revolučním složením a vyváženým složením, které obsahuje aktivní látku bromadiolon s nejširším spektrem použití. Protože zvíře neuhyne ihned po požití, ale později (zpožděné působení), to zabrání odporu jiných škůdců vůči rodenticidu. Kvůli své speciální formě je můžeme kromě likvidace populace škůdců použít také na monitoring (kontrolou nad velikostí populace).
Zvláštní otvor v návnadě umožńuje ještě dodatečné používání výrobku jako složení pasti na myši, nebo potkany, jako návnadu na provázku, apod. Kvůli způsobu přípravy je návnada celmi odolná na mimořádně nízké a vysoké teploty a vlhkost. Forma přípravku: hotová návnada (RB)
Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje vnitřní a vnější krvácení a úhyn hlodavce. Smrt jednotlivých členů nezpůsobí odpor vůči návnadě u živých hlodavců. Myši a potkani, kteří se otráví získají pocit dušení a spěchají k otevřenému prostoru. Ratimor bromadiolon I-bite je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní na varfarin a jiné antikoagulantní rodenticidy první generace.

Návod na použití:

Ratimor bromadiolon I-bite používáme pro účely likvidování hlodavců uvnitř staveb (ve skladech, sýpkách), nebo u vnějších obvodů staveb. Rodenticidní návnady musí být chráněny před dětmi a domácími zvířaty. Akce deratizace s Ratimor bromadiolonem I-bite trvá od 7 do 10 dní.
15g Ratimor bromadiolon I-bite připravíme v poměru:

 • 220 – 25g pro domácí myši (Mus musculus) na každých 3m – 5m
 • 100 – 150g na černé potkany (Rattus rattus) a šedé potkany (Rattus norvegicus) na každých 5m – 10m.

Pokud se na místech, kde umísťujeme Ratimor bromadiolon I-bite pohybují, resp. zdržují lidé, nebo jiná zvířata musíme výrobek umístit v proto vhodnou rodenticidní bednu. Použitou návnadu je nutno nahrazovat dokud myši a potkani zcela nevyhynou.

Uhynulá zvířata odstraníme. Návnady nesmí být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům. Při používání musíme zabránit znečišťění vody tak, že návnady použijeme nejméně 20 metrů stranou. Návnadu používáme v souladu s návodem na použití. Prostředek skladujte v pokojové teplotě. Uchovávat v uzavřeném prostoru, odděleně od potravin, nápojů a krmiv v dobře větraném prostoru chráněném před přímým slunečním světlem. Výrobek uchovávejte v originálním balení a nepřístupný dětem.

Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Musí se zacházet v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.

KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA SAMOTNÉM BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

Kalendář využití:

 1. LED
 2. ÚNO
 3. BŘE
 4. DUB
 5. MAY
 6. JUN
 7. JUL
 8. AUG
 9. SEP
 10. OCT
 11. NOV
 12. DEC
Plantella

Vše pro zdravý růst vašich zelených miláčků.

Bio Plantella

Přírodní, účinné, zdravé!

Biotoll

Ochrana před hmyzem s dlouhodobým účinekem!

Effect

Učinně proti hmyzu!

Ratimor

Účinna ochrana před myšmi a potkany.

Effect Rodent

Umístíš v domě, zapomeneš na myši!

Ratimor

Myši a potkany?
Ne, děkuji!

Glodacid plus

Myši a potkani, stop!